Arbeids- en sollicitatieverplichting

Arbeids- en sollicitatieverplichting

Tijdens de gehele duur van de schuldsaneringsregeling moet u fulltime, dit is minimaal 36 uur per week werken. Als u fulltime werk heeft, moet u er alles aan doen om deze baan te behouden. Deze verplichting geldt voor iedereen die tot de schuldsaneringsregeling is toegelaten. Als u niet 36 uur per week werkt, is de (aanvullende) sollicitatieplicht op u van toepassing. Het moet duidelijk en aantoonbaar zijn dat u er alles aan doet om voltijds (fulltime) werk te vinden.

U moet zich laten inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf en bij diverse uitzendbureaus in de buurt (minimaal vier) De bewindvoerder moet hiervan een schriftelijk bewijs ontvangen. U moet minimaal vier gemotiveerde sollicitaties* per maand versturen, waarvan u kopieën zendt aan de bewindvoerder. Eventuele reacties van bedrijven waar u gesolliciteerd heeft, zendt u ook mee.

* U dient de potentiële werkgever aan te geven waarom u geschikt bent voor de functie en een cv mee te zenden.

Het is niet toegestaan om alleen op vacatures te reageren in uw vak- en kennisgebied. Deelname aan een re-integratieproject geeft geen vrijstelling van de sollicitatieverplichting. Het volgen van een opleiding, integratiecursus of andere cursussen betekent niet dat u geen fulltime werk hoeft te verrichten of niet hoeft te solliciteren. U krijgt geen vrijstelling van de arbeids- of sollicitatieverplichting als u voor jonge kinderen moet zorgen. In dat geval moet u kinderopvang regelen en volgens de vastgestelde regels solliciteren naar een betaalde voltijdse (fulltime) baan.

Het is mogelijk dat de rechter-commissaris u vrijstelt van de sollicitatieverplichting als u arbeidsongeschikt bent. Als u van mening bent dat u wegens ziekte niet in staat bent om te werken, moet u dit schriftelijk aan de bewindvoerder laten weten. U moet hierbij een schriftelijke medische verklaring van een (arbeidsdeskundig) arts overleggen. Als u vanwege arbeidsongeschiktheid volgens de geldende wetgeving al eerder bent gekeurd (bij voorbeeld WIA/WAO/WAJONG, WWB, Participatiewet) moet u het meest recente (laatste) keuringsrapport aan de bewindvoerder toezenden. De bewindvoerder gaat daarop in overleg met de rechter-commissaris en bespreekt of u een ontheffing kunt krijgen. Zolang u geen ontheffing van de rechter-commissaris heeft, geldt de arbeids- en sollicitatieverplichting ook voor u. Kortom, u moet zich tot het uiterste inspannen om een baan te vinden en de bewindvoerder op de hoogte houden van uw sollicitatieactiviteiten.