Het niet laten ontstaan van nieuwe schulden

Het niet laten ontstaan van nieuwe schulden

Als u nalaat nieuwe rekeningen te betalen, dan ontstaat een nieuwe schuld. Gebeurt dit toch, dan dient u altijd aan de bewindvoerder te melden dat en hoe een nieuwe schuld is ontstaan en dient u aan te tonen dat een betalingsregeling is getroffen.