Informatieverplichting

Informatieverplichting

U moet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren. Daar wordt mee bedoeld dat u niet alleen informatie geeft als reactie op een vraag van de bewindvoerder. Als er zaken zijn die belangrijk zijn voor de schuldsaneringsregeling, moet u de bewindvoerder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De informatieplicht houdt in dat u iedere maand het informatieformulier ingevuld en met bijbehorende stukken toezendt aan de bewindvoerder. Hierop vermeldt u onder andere al uw inkomsten en uitgaven. Om de ontvangst van het formulier zeker te stellen stuurt u een verzendformulier mee. Als uw zending ontvangen is, krijgt u het verzendformulier gestempeld retour. Als u het verzendformulier niet meestuurt, krijgt u geen reactie. De beoordeling van de toegestuurde stukken vindt plaats bij het volgende voortgangsverslag. Tijdens het huisbezoek krijgt u een aantal informatieformulieren, verzendformulieren en een schriftelijke uitleg overhandigd. U moet er hierna zelf voor zorgen dat u zelf voldoende kopieën maakt.

Bij het opstellen van het verslag wordt beoordeeld of de volgende stukken aanwezig zijn:

 • informatieformulieren over de laatste zes maanden;
 • loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste zes maanden;
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • meest recente beschikking kindgebonden budget;
 • meest recente huurspecificatie;
 • meest recente beschikking huurtoeslag;
 • meest recente polisblad ziektekostenverzekering met vermelding van de premie;
 • meest recente beschikking zorgtoeslag;
 • meest recente specificatie kosten kinderopvang;
 • meest recente beschikking kinderopvangtoeslag;
 • specificatie reiskosten;
 • kopieën van de sollicitatiebrieven en reacties van werkgevers over de afgelopen zes maanden.